sobota, 30 czerwca 2012r.

 • 13:00 – uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem
  J.E. księdza biskupa Mariana Rojka w intencji Haczowa
 • odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych
 • część oficjalna w parku przy GOKiW w Haczowie
 • część artystyczna („Haczowskie Wesele” fr.,
  wystawa fotograficzna „Haczów dawniej i dziś”)
 • zabawa ogrodowa

niedziela, 1 lipca 2012r. – park przy GOKiW w Haczowie

 • 13:00 – program rozrywkowy dla dzieci (gry i zabawy, konkursy)
 • 15:00 – część artystyczna
  (Chór szkolny, Dziecięcy Zespół Taneczny z GOKiW, „Haczowska Kapela”,
  Zespół Śpiewaczy KGW „Haczowianie”, Orkiestra Dęta „Hejnał” z Haczowa)
 • 18:00 – gwiazda wieczoru – *** Zbigniew Wodecki ***
 • koncert zespołu „Chrząszcze”
 • zabawa ogrodowa

Imprezy towarzyszące:

 – wystawa fotograficzna „Haczów dawniej i dziś”,
– wystawa rękodzieła ludowego,
– degustacja potraw regionalnych