17 grudnia 2013 medalem zostali odznaczeni Państwo Zofia i Jan Mazur ze Wzdowa, oraz Pani Czesławie Rygiel z Haczowa.
Medal został przyznany dla rodziców, których trzech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.
W uznaniu zasług dla obronności państwa medale w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył Komendant WKU w Sanoku ppłk Marek Staroń.