Nazwa miejscowości Wzdów (  (1402 Wsdow, 1404 Wzdow, 1424 Vstdow, 1434 Wzdowo, 1465 Zdow) najprawdopodobniej pochodzi od nazwiska właściciela Piotra Wzdowskiego. Część badaczy, twierdzi, że nazwa miejscowości pochodzi od wzdęcia na jakim znajduje się wieś.

Pierwsze wzmianki o Wzdowie pochodzą z roku 1402. Właścicielem był Piotr Wzdowski. 23 września 1404 roku Andrzej Kot kupił wieś za 360 grzywien. W połowie XV wieku wieś wchodziła w skład rozległych dóbr Piotra Smolnickiego, kasztelana sanockiego. Ten z kolei w 1459 r. przekazał swój majątek bratankom – synom Marcisza z Zarszyna. W 1470 r. Wzdów obejmuje w posiadanie jeden ze spadkobierców – Maciej.
W czerwcu 1624 r. południowo-wschodnie krańce Polski były najeżdżane przez Tatarów, którzy grabili i podpalali napotykane osady, a mieszkających w nich ludzi brali w jasyr. 15 czerwca ich ofiarą padł również Wzdów, Jasionowa, Trześniów, Haczów, Grabownica, Humniska, Niebocko, Strachocina, Dydnia, Blizne. Kres najazdów zapewnił Koniecpolski, który pod Haliczem rozbił Tatarów. Wówczas Wzdów należał do Józefa Kantego Ossolińskiego, posła na sejmy wojewody wołyńskiego. Około 1794 r. od córki wojewody Anny Teresy Józefowej Potockiej kupił wieś Michał Ostaszewski herbu Ostoja i w ich rękach Wzdów pozostał aż do II wojny światowej. Po wojnie w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej ziemie zostały rozparcelowane pomiędzy ludność tutejszą i obcą.

Kościół we Wzdowie został zbudowany 1982r.