W diariuszu Kolegium Jezuickiego w Starej Wsi znajduje się pierwsza wzmianka o wzdowskich strażakach gaszących wraz ze strażakami miast : Rymanowa, Jasienicy, Sanoka i Brzozowa palącą się w 1886 r. kolegiatę. Jednak w tradycji mieszkańców Wzdowa i samych strażaków za datę powstania OSP we Wzdowie uznaje się 1907 r. Jej założycielem był ówczesny poczmistrz Andrzej Klimowicz, który zorganizował grupę ochotników przeciwdziałającą pożarom.
Pierwszym naczelnikiem do 1926 r. był druh Feliks Fichner. Jednostka liczyła wówczas 12 strażaków. Konny beczkowóz , wiadra i osęki stanowiły podstawowy sprzęt gaśniczy. W 1908 r. zakupiona została pierwsza sikawka oraz mundury. W 1910 r. społeczeń- stwo wioski ufundowało dla jednostki sztandar, który podczas II wojny światowej,(1944 r.) został zagrabiony przez stacjonujące w wiosce wojska sowieckie. Wzdowianka Zofia Grysztarowa wykupiła jednak chorągiew za butelkę samogonu i przekazała ją ponownie stra- żakom. Dzięki temu sztandar ów jest do dnia dzisiejszego wśród wzdowskiej społe- czności.
Poza ochroną przed pożarami jednostka uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych , reprezentując wioskę na terenie Komendy Rejonowej w Brzozowie. Z inicjatywy strażaków powstał też budynek wiejski / teren dzisiejszego sklepu GS / z przeznaczeniem na sklep, mleczarnię i salę zebrań. Na zapleczu znajdowała się przechowalnia sprzętu strażackiego. W 1948 r. wzdowscy strażacy chcąc podnieść swe kwalifikacje uczestniczyli w 100- godzinnym kursie pożarnictwa w Dynowie.
OSP ze środków uzyskanych przez organizowanie zabaw i festynów ludowych zaopatrzyła się w nowoczesny sprzęt. Po przykrym doświadczeniu z 1950 roku, kiedy to w wyniku braku wody, strażacy mimo swej ofiarnej postawy nie mogli opanować żywiołu szalejącego „na Figurze” ,zostały też wybudowane dwa zbiorniki wodne na tzw. „Figurze” i „Nowej Wsi”. Ich przydatność potwierdził ogromny pożar, który wybuchł na„Nowej Wsi” w 1961 roku.
Warto zaznaczyć, że w latach 1955 – 1959 przy OSP we Wzdowie działała orkiestra dęta prowadzona przez p. Kaszowskiego z Haczowa.
W 1973r.mieszkańcy Wzdowa na miejscu starego Domu Gromadzkiego przebudowanego w 1951r.z XIX-wiecznej, murowanej z cegły, potynkowanej, wzniesionej na rzucie litery L karczmy dworskiej rozpoczęli budowę nowoczesnego Domu Ludowego, który został oddany do użytku publicznego 20 listopada 1983 r. Ten piętrowy obiekt mieści w sobie garaże, zaplecze techniczne , dużą salę widowiskową, świetlicę, bibliotekę oraz Ośrodek Zdrowia . Duszą budowy był ówczesny naczelnik straży a zarazem sołtys wsi Bolesław Mazur . Wraz z budynkiem przekazano dla jednostki samochód pożarniczy „Star 244”
24 października 1993 r. społeczeństwo ufundowało dla jednostki drugi sztandar, który został odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Dziś jednostka prowadzona przez zawodowego strażaka Antoniego Wojtonia liczy 32 ochotników czynnych, 17 honorowych i 10 młodych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu wsi.