Informuje się, że z dniem 31.05.2012 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego p.n. „REWITALIZACJA RYNKU W BRZOZOWIE”.
W związku z w/w robotami, ruch kołowy na ul. Rynek, ul. Kraszewskiego, ul. Schodowej, ul. Pocztowej, ul. Krótkiej odbywał się będzie wg projektów organizacji ruchu uzgodnionych i pozytywnie zaopiniowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (pismo znak IT-I.8022.150.2012.UP-Ś z dnia 15.05.2012 r.), Starostwo Powiatowe w Brzozowie (pismo znak KD.7121.6.2012 z dnia 21.05.2012).

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI ROBOTAMI NA TERENIE RYNKU.

 Za utrudnienia w ruchu w trakcie realizacji robót przepraszamy.

NAJBLIŻSZE MIEJSCA POSTOJOWE:
– ul. Piastowa – parking (I i II poziom)
– ul. Słowackiego – parking obok dzwonnicy
– ul. Mickiewicza – miejsca postojowe wg znaków
– ul. Kopernika – miejsca postojowe wg znaków
– ul. Ks. Bielawskiego – miejsca postojowe wg znaków
– ul. Podwale – miejsca postojowe wg znaków
– ul. Armii Krajowej – miejsca postojowe wg znaków


Urząd Miejski w Brzozowie