Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców tzw. małych projektów, nt. Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów w kontekście zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Harmonogram szkolenia:

Zasady przyznawania pomocy w
ramach małych projektów w kontekście zmian w Lokalnej
Strategii Rozwoju

Godzina

Zakres

9.30 – 11.00

Zasady
przyznawania pomocy w ramach działania małe projekty za
pośrednictwem LGD „Ziemia Brzozowska”, w tym:

  • omówienie
    celów LSR i kryteriów wyboru dla małych projektów i
    dokumentów wewnętrznych LGD związanych z naborem

  • rola małych projektów,
    omówienie zakresu małych projektów, kosztów
    kwalifikowalnych, beneficjentów pomocy, poziomu dofinansowania

11.00 – 11.45

Zasady finansowania, realizacji
i rozliczania małych projektów

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

Omówienie formularza wniosku o
przyznanie pomocy wraz z załącznikami

13.30 – 14.15

Opracowanie małego projektu –
warsztaty w zakresie wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy
w ramach działania małe projekty

14.15

Zakończenie szkolenia i
rozdanie certyfikatów

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.