Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Haczów, że w dniu 11 czerwca 2012r. (w godz. 8:00 – 16:00) odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon z pojazdów mechanicznych. Miejsca zbiórki dla mieszkańców z terenu całej gminy:

Haczów – plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku

Jasionów – plac przy SKR

Osoby zainteresowane tą formą zbiórki dostarczają opony na wskazane miejsca na własny koszt.