Niniejszym informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że w dniu 28 września 2012 r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów (m.in. komputerów, telefonów, sprzętu audio-wideo, AGD itp.)

W związku z powyższym ww. sprzęt należy złożyć w miejscach podanych niżej w dniu 28 września 2012 r. do godz. 12:00.

Miejsca zbiórki:

  1.  Haczów – plac koło Remizy OSP i GOKIW
  2. Trześniów – plac koło Domu Ludowego
  3. Buków – plac koło Remizy OSP
  4. Jasionów – plac SKR
  5. Wzdów – plac koło Domu Ludowego
  6. Jabłonica Polska – plac koło Domu Ludowego
  7. Malinówka – plac koło Domu Ludowego

Wójt Gminy Haczów