Wzdów: przystanek na Rondzie
Kierunek przez Godzina odjazdu
Brzozów   07:26 F , 10:11 F , 12:31 Fm , 13:46 66 , 14:06 F , 15:06 S , 15:52 Fm , 16:00 Fm , 18:16 Fm , 19:29 Fm
Brzozów Jasionów 06:10 F , 06:18 F
Haczów Górki 07:44 6L
Haczów Górki
Trześniów
00:00 Fm , 08:02 F
Haczów Trześniów 12:56 Fm , 15:50 F
Jaćmierz   15:31 a , 15:39 a
Krosno Bzianka
Haczów
06:30 S [K] , 06:46 FnH [K]
Sanok Bażanówkaw 09:52 F
Sanok Jaćmierz
Zarszyn
06:46 F , 08:11 F , 10:06 F , 11:11 F , 14:36 F ; 16:01 S , 16:46 am
Sanok, ZPG Bażanówka
Zarszyn
05:47 F , 05:47 F , 05:55 CL , 13:42 Fm , 13:45 Fm , 13:50 6L , 21:54 Fm ,
Trześniów 16:06 Fm
Trześniów Górki 15:44 CLQ
Zasław Sanok 05:41 Fm , 05:49 Fm
LEGENDA
[K] – Kurs firmy PKS w Krośnie S.A., ul Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno tel. 13-43-74-100
       – Kursy bez oznaczenia firmy są kursami firmy Veolia Transport Sp. z o.o. Oddział w Sanoku
6 – kurs w soboty
66 – kursuje w soboty nie będące świętami
a – kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej
C

– kursuje w soboty, niedziele i święta
F – kursuje w dnie roborze od poniedziałku do piątku
H – kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L – nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia
n – nie kursuje 24, 31 grudnia i Wielką Sobotę
Q – nie kursuje w Boże Ciało
S – kursuje w dni nauki szkolnej

Wzdów: przystanek na wsi
Kierunek przez Godzina odjazdu
Brzozów 15:56 Fm , 19:25 Fm
Brzozów Jasionów 06:14 F
Jaćmierz 15:35 a
Zasław Sanok 05:45 Fm 
LEGENDA
a – kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej
F – kursuje w dnie roborze od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia