SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM WZDOWA ZA OKAZANE NAM ZAUFANIE I ODDANE GŁOSY NA NASZĄ KANDYDATURĘ NA WÓJTA GMINY HACZÓW , RADNYCH GMINY ORAZ RADNEGO POWIATU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014

Michał Dąbrowski
Andrzej Gromek
Piotr Śmietana
Wioletta Gromek