Sesja Rady Gminy – zaproszenie

Z A W I A D O M I E N I E Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że XXI sesja Rady Gminy Haczów odbędzie się w dniu 31 października 2012 r. (środa) o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie Porządek obrad...

Czytaj więcej