Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że wydawanie żywność otrzymanej dla mieszkańców Gminy Haczów w ramach Programu PEAD 2013 odbędzie się w budynku byłej Lecznicy Zwierząt w Haczowie nr budynku 182 w godz. 9.00 – 11.00   w następujących terminach:

Haczów – 14 styczeń 2014 r.          

Jasionów i Wzdów  – 15 styczeń 2014 r.

Trześniów i Buków  – 16 styczeń 2014 r

Malinówka i Jabłonica Polska  – 17 styczeń 2014 r.

 Kryterium dochodowe uprawniające do  pomocy w ramach w/w Programu wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej  – 813 zł

– dla osoby w rodzinie –  684 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Haczowie
w godzinach 7:30-15:30 (tel. 13 43 91 002 wew. 29 lub 41)